I et lufthavnstårn ser flere mennesker et fly lette.

Lufttrafikkontrol: Sådan reguleres lufttrafikken

Selv om et fly styres i cockpittet, er det ofte ikke piloterne, der beslutter, hvor højt og hvor langt et fly må flyve. I stedet træffes disse beslutninger af flyvekontrollen. For at sikre et sikkert luftrum og problemfri start og landing er det nemlig vigtigt, at alt er præcist reguleret. Flyene og deres ruter skal koordineres med hinanden, og der skal gives tilladelse til brug af landingsbaner. Læs her, hvordan flyvekontrollen sikrer, at alt fungerer.

 Indhold

 1. Hvad er flyvekontrollens opgaver?

 2. Før start, efter landing: Kontrol på jorden

 3. Start og landing: Kontroltårn

 4. Klarering af rute: Levering af klarering

 5. Under flyvningen: Lufttrafikkontrol

 6. Hvordan er flyvekontrollen organiseret?

Hvordan er flyvekontrollen organiseret?

Når man taler om flyvekontrol, tænker mange mennesker først og fremmest på flyvekontrol, som omfatter jordkontrol, tårnkontrol, klarering og flyvekontrol (ATC). Dette er dog kun en del af flyvekontrollen. Der er også følgende opgaver:

 1. Aeronautisk informationstjeneste
  Den aeronautiske informationstjeneste (AIS) finder allerede sted i tiden op til en flyvning. På et mere generelt niveau omfatter dette levering af luftfartskort og manualer. Men luftfartsinformationstjenesten modtager også alle flyveplaner og evaluerer eller videregiver de relevante data. Derudover udarbejder den såkaldte NOTAM'er (Notice to Airmen), dvs. oplysninger, der kan være relevante for en kommende flyvning. Det kan være ting som status for flyvepladser eller advarsler om uoplyste forhindringer på flyveruten.

 2. Flyveinformationstjenesten
  Flyveinformationstjenesten (FIS) giver relevante oplysninger under flyvningen, f.eks. om vejret og trafikken i et bestemt luftrum. Piloter kan enten specifikt anmode om flyveinformationstjenesten eller lytte til radioudsendelser på dedikerede frekvenser, som sender generel opdateret information for et specifikt luftrum.

En delvis gengivelse af kloden med fokus på Europa, oplyste linjer viser adskillige flyruter.

Før start, efter landing: Kontrol på jorden

Ground Control er ansvarlig for begyndelsen og slutningen af hver flyvning. Den er også kendt som taxikontrol i tysktalende lande og er primært ansvarlig for flyvepladsens taxibane. Det omfatter rulleveje og venteområder, men ikke selve start- og landingsbanerne. Ground Control udsteder ikke kun tilladelser til fly, men også til alle køretøjer og personer på forpladsen - ellers må man ikke komme ind i de kontrollerede områder.

Start og landing: Tårnkontrol

Flyvepladskontrollen, kendt som tårnkontrol efter kontroltårnet, er ansvarlig for landingsbanerne. Derfor udsteder den de respektive start- og landingstilladelser til flyene. Den udsteder også instruktioner, hvis det er nødvendigt for et fly at afbryde en landing og stille sig i en ny kø. Derfor skal den arbejde tæt og koordineret sammen med både jordkontrollen og flyvekontrollen for at sikre, at flytrafikken forløber gnidningsløst, især i travle lufthavne.

I øvrigt: Navnet tårnkontrol har kun begrænset betydning, da andre dele af flyvekontrollen også kan have til huse i tårnet. Det er også muligt, at Tower Control ikke er fysisk placeret i nærheden af lufthavnen, men på afstand. Du kan læse mere om dette i vores artikel om lufthavnstårnet.

Rute Release: Klarering af levering

Clearance delivery spiller en mellemliggende rolle i processen. Den finder sted før den egentlige start. Her bekræftes flyets planlagte rute, og der udstedes en klarering til denne i samarbejde med flyveledelsen. Hvis der ikke opnås klarering fra clearance delivery, resulterer det ofte i, at et fly venter på asfalten. Årsagerne til dette er bl.a. uegnede vejrforhold eller et aktuelt blokeret luftrum.

Under flyvningen: Lufttrafikkontrol

Den faktiske flyverute overvåges derefter af flyvekontrollen. Den sikrer, at et fly overholder den godkendte rute samt specifikationer vedrørende højde og hastighed. Denne del af flyvekontrollen beslutter også eventuelle ændringer af ruten, hvis f.eks. vejret uventet forværres, eller hvis det luftrum, der skal gennemflyves, blokeres, f.eks. af forsinkede andre flyvninger.

I øvrigt: Det er ikke altid muligt at flyve uden om tordenvejr. Det kan føre til turbulens i flyet. Moderne fly er dog godt rustet til at håndtere dette, som du kan læse i vores artikel Hvor sikkert er det at flyve?

Piloter tjekker instrumenter og flyveinformation i cockpittet før take-off.

Hvordan er flyvekontrollen organiseret?

I Tyskland er Deutsche Flugsicherung (DFS) i Langen den centrale myndighed for flysikkerhed. Da DFS er et aktieselskab og derfor en betroet (dvs. ikke statsejet) virksomhed, kontrolleres den også af Federal Supervisory Authority for Air Navigation Services. For at forbedre koordineringen arbejdes der dog på at standardisere og i vid udstrækning konsolidere flyvekontrollen gennem en europæisk organisation kaldet EUROCONTROL. I mange lande varetages flyvekontrollen helt eller delvist af militært personale for bedre at kunne koordinere den offentlige og private flytrafik.

Flyvekontrollens opgaver er derfor komplekse, men også meget præcist organiseret og minutiøst planlagt for at sikre, at alt forløber så gnidningsløst som muligt. Derfor ønsker vi dig til enhver tid en afslappet flyrejse.