Databeskyttelseserklæring Airport Parking GmbH

Gennemsigtighed og lovmæssig overensstemmelse ved behandlingen af dine persondata (efterfølgende også kort kaldt »data«) er et vigtigt anliggende for os - Airport Parking GmbH, Holtumsweg 32, 47652 Weeze, Tyskland. Derfor er det en selvfølge for os at overholde de databeskyttelsesretlige forskrifter, især EU-Persondataforordningen (»GDPR«).

Med de følgende databeskyttelsesoplysninger vil vi derfor informere dig om arten og typen samt omfanget af behandlingen af sådanne data på vores internetside www.easyairportparking.de og ved anvendelses af de tjenester, som vi tilbyder der.

Den direkte ansvarlige for databehandlingen i anledning af anvendelsen af vores internetside samt de der tilbudte tjenester og ansvarlig i henhold til GDRP er:

Airport Parking GmbH
Holtumsweg 32
47652 Weeze
Tyskland

repræsenteret ved Lukas Hendriksen som direktør

Telefon: + 49 (0) 2837 - 969 8010
Fax: + 49 (0) 2837 - 969 8011
E-mail: info[at]easyairportparking.de

Den ansvarliges databeskyttelsesrådgiver:

FREY Rechtsanwälte Partnerschaft
Agrippinawerft 22 (Rheinauhafen)
50678 Köln
Deutschland

her repræsenteret ved hr. Dr. Matthias Rudolph

Telefon: +49 (0) 221 - 42 074 800
Telefax: +49 (0) 221 - 42 074 829
E-mail: Matthias.Rudolph@frey.eue

Ved alle spørgsmål og forslag til databeskyttelsen bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte.

Databeskyttelsesoplysninger

1. Hvad er persondata?

Genstanden for databeskyttelsen er persondata. Persondata er alle informationer, der refererer til en identificeret eller identificerbar fysisk person (»berørt person«) (art. 4, nr. 1 i GDPR). Som identificerbar betragtes en fysisk person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især via tilknytning til en identifikation som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en online-identifikation osv.

2. Hvilke data indsamler vi hvortil, og hvad sker der med dine data?
2.1 Data, som vi behandler ved besøg på vores internetside
2.1.1 Drift af internetsiden

Ved besøg på vores internetside indsamles og behandles altid, dvs. også ved et simpelt besøg på vores internetside, uden at du logger ind eller bruger vores enkelte tjenester, følgende data, uden at der herved drages konklusioner om din person:

Umiddelbart af os:

 • den forinden af dig besøgte internetside (såkaldt referrer-URL);
 • de enkelte sider på vores internetside, som tilgås af dig;
 • dato og klokkeslæt for adgangen til vores internetside;
 • internet-protokol-adressen (IP-adresse) for den enhed, der opnår adgang;
 • typen af din enhed, med hvilken du tilgår vores internetside (f.eks. computer, mobiltelefon osv.);
 • browseren og operativsystemet, hvorfra du tilgår vores internetside, inklusive det pågældende versionsnummer og det der indstillede sprog

Data, som vi får fra vores udbyder:

 • andre lignende data og informationer, der tjener til at afværge farer i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Disse informationer er nødvendige for at:

 • udlevere indholdet af vores internetside korrekt;
 • optimere indholdet af vores internetside samt markedsføringen på den, f.eks. tilpasse indholdet til visning på en mobil enhed;
 • garantere den permanente funktionsdygtighed af vores informationsteknologiske systemer og af vores internetsides teknik samt
 • stille de nødvendige informationer til strafforfølgning til rådighed for justitsmyndigheder i tilfælde af et cyberangreb.

De indsamlede data anonymiseres af os 7 dage efter afslutningen af den pågældende internetsession og analyseres efterfølgende først statistisk og endvidere med det formål at forøge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed, for til slut at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de af os behandlede persondata. Behandlingen af dine data sker for så vidt i vores berettigede interesse og beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f) i GDPR.

2.1.2 Anvendelse af cookies

Cookies og HTML5-Web Storage

Vores internetside benytter såkaldte cookies og HTML5 Web Storage teknikker. Herunder skal forstås små tekstfiler, der lagres på din computer, og som din browser gemmer. Cookies og HTML5-Web Storage tjener til at lagre forskellige informationer om den aktuelle internetsession, altså uafhængigt af om browservinduet lukkes, eller vores internetside forlades. Ved ny tilgang til vores internetside kan din browser gøre brug af de informationer, der er lagret på din enhed, og videresende dem til vores internetsides server. Informationerne kan altså udlæses af os på et senere tidspunkt.

Vores internetside benytter forskellige typer cookies og HTML5 Web Storage teknikker:

Session-cookies og session-storage

Hvis du benytter vores bookingsystem eller gør brug af tjenester på vores internetside, som omfatter en registrering og tilmelding med en brugerkonto (se pkt. 2.3 og 2.4), tjener cookies og Web Storage til at mellemlagre tilmeldingsinformationer og indstillinger vedrørende brugerkontoren samt de indtastninger, som du allerede har udført (efterfølgende kaldt »sessionsobjekter«).

Sessionsobjekter indeholder data som f.eks. et entydigt identifikationstal (såkaldt »session-ID« som pseudonym), hvormed vi knytter forskellige forespørgsler fra din browser til den fælles session, og hvormed vi kan genkende din enhed på forskellige undersider på vores internetside. Denne tilknytning kan vi også foretage, hvis du under en igangværende internetsession igen vender tilbage til vores internetside, f.eks. efter at du i mellemtiden har været inde på en anden internetside.

En identificering af din person ud fra disse pseudonymiserede data er kun mulig for os, hvis du under internetsessionen angiver andre data, der muliggør en tilknytning til din person. Dette er især tilfældet, hvis du tilmelder dig som bruger af vores internetside, eller du under bookingprocessen giver oplysninger om din person.

Indstilling af sessionsobjekter er på den ene side nødvendig for ikke at miste de af dig udførte indtastninger i den sammenhængende bookingproces og muliggøre en gendannelse af dine indtastninger i tilfælde af fejl (f.eks. kortvarig afbrydelse af forbindelsen til vores internetside under tilgang til en efterfølgende bookingside) samt korrektion af de allerede udførte angivelser, også ved brug af din browsers »Tilbage« -knap. På den anden side er sessionsobjekter også nødvendige for at kunne tilbyde en tilmeldingsfunktion i forbindelse med vores brugersystem, og de er for så vidt i overensstemmelse med de anerkendte tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at tredjemænd utilsigtet får adgang til dine data.

Databehandlingen ved hjælp af disse sessionsobjekter sker således med henblik på kontraktopfyldelse og gennemførelse af foranstaltninger forud for kontrakten og beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b) i GDPR.

Preference-cookies og Local Storage

De af os anvendte cookies og Web Storage-teknikker tjener også til at lagre dine foretrukne indstillinger på denne internetside og hjælpe dig med at finde de af dig ønskede informationer om vores serviceydelsestilbud (efterfølgende kaldt »preference-objekter«). Uden anvendelse af preference-objekter ville vi ikke kunne tilbyde den førnævnte funktionalitet.

De informationer, der af os er lagret i preference-objekterne og hentet derfra, indeholder ingen reference til din person. Preference-objekter slettes automatisk efter 30 dage, for så vidt at der er tale om cookies. Local Storage objekter kan af tekniske grunde ikke forsynes med en automatisk udløbsdato af os og skal derfor slettes af dig.

Deaktivering og sletning af cookies og Web Storage objekter

I de fleste internetbrowsere finder du under menupunktet »Hjælp« informationer om, hvordan du teknisk kan forhindre, at cookies og Web Storage objekter tillades, og med hvilken indstilling du af din browser informeres om placeringen af en ny cookie eller et nyt Web Storage objekt. Bemærk venligst, at nogle funktioner på vores internetside muligvis ikke mere er til rådighed med deaktiverede cookies og Web Storage objekter.

2.1.3 Google Tag Manager

Vi benytter Google Tag Manager fra Google LLC (»Google«) på vores side. Google indsamler dermed data om din anvendelsesadfærd på vores webside og gør det muligt for os at vise dig reklamer på andre sider, der er tilpasset dine behov. Dataene sammenføres ikke med den profil eller bookingdata, der findes på vores webside. Databeskyttelsesoplysningerne fra Google vedrørende Tag Manager finder du her:

Hvis du vil deaktivere Google Tag Manager, kan du deaktivere cookies fra Google Tag Manager i din browser.

2.1.4 Google Analytics

Til analysen benytter vi på vores websider Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC. Google Analytics benytter cookies, der muliggør en analyse af anvendelsen af vores websider. De af cookien dannede informationer om anvendelsen af vores websider overføres som regel til en Google-server i USA, hvor de også opbevares. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på vores websider vil Google dog først forkorte den websidebesøgendes IP-adresse inden for medlemsstaterne i den Europæiske Union eller i lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af Airport Parking GmbH benytter Google disse informationer til at analysere anvendelsen af websiderne, sammensætte rapporter om webside-aktiviteterne og udføre andre serviceydelser i forbindelse med webside-anvendelsen og internetanvendelsen over for Airport Parking GmbH.

Den IP-adresse, der overføres af brugerens browser inden for rammerne af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data hos Google. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at foretage en bestemt indstilling i din browsersoftware, men vi gør opmærksom på, at du i så fald evt. ikke vil kunne benytte samtlige funktioner på disse websider i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre Googles registrering af de data, der er dannet af cookien og relateret til din anvendelse (inkl. din IP-adresse), samt behandlingen af disse data ved Google, idet du downloader og installerer det browser-plug-in, der er til rådighed under følgende link:

Der sættes en Opt-Out-cookie, som forhindrer fremtidig registrering af dine data ved besøg på disse websider. Vores websider benytter Google Analytics med udvidelsen »_anonymizelp()«. Derved viderebehandles IP-adresser i forkortet form; en direkte personhenførbarhed kan dermed udelukkes. Anvendelsen af Google Analytics sker i overensstemmelse med de forudsætninger, som de tyske databeskyttelsesmyndigheder har truffet aftale om med Google. Nærmere informationer om anvendelsesbetingelser og databeskyttelse finder du under:

I forbindelse med anvendelsen af Google Analytics sker der en overførsel af dine persondata til USA. Google LLC er omfattet af EU-U.S. Privacy Shield. Derved er en rimelig beskyttelse af dine persondata garanteret. Den fuldstændige tekst i EU-U.S. Privacy Shield Frameworks kan du tilgå under følgende link:

2.1.5 Google Adwords & Facebook Pixel

Vi behandler dine persondata på grund af vores berettigede interesse i at komme med produktanbefalinger og gennemføre markedsføringsforanstaltninger, på grundlag af art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. f) i GDPR. Til behandlingen benytter vi Google Adwords og Facebook Pixel. Hvis du vil gøre indsigelse mod databehandlingen via Google Adwords og/eller Facebook Pixel, bedes du klikke på det pågældende link (Opt-Out-mulighed):

I forbindelse med anvendelsen af Google Adwords og Facebook Pixel sker der en overførsel af dine persondata til USA. Google LLC og Facebook, Inc. er omfattet af EU-U.S. Privacy Shield. Derved er en rimelig beskyttelse af dine persondata garanteret. Den fuldstændige tekst i EU-U.S. Privacy Shield Frameworks kan du tilgå under følgende link:

For yderligere detaljer om databehandlingen via Google Adwords og Facebook Pixel henviser vi til de pågældende databeskyttelsesinformationer:

2.1.6 Sociale medier(Facebook & Instagram)

I de sociale netværk Facebook og Instagram indrykker vi annoncer, såkaldte Social Media Ads. Hvis du har en konto i disse sociale netværk, og du via dine kontoindstillinger accepterer afspilning af reklamer, får du afspillet relevante anbefalinger til vores produkter og services, når du bruger det sociale netværk. Anbefalingerne genereres på basis af dine interesser, som du har gemt i din offentlige profil hos Facebook eller Instagram. Herunder behandler vi dine offentlige profildata. På basis af dine gemte interesser i din offentlige profil viser vi dig individuelle reklamer. Herunder behandler vi især

 • din IP-adresse,
 • din device-/cookie-ID,
 • page-/feedaktivitet,
 • internethastighed,
 • købeaktiviteter og
 • sociale forbindelser,

for at måle reklamernes virkning. Vi behandler dine persondata på grund af vores berettigede interesse i at kunne indrykke annoncer effektivt og gennemføre reklamekampagner, på grundlag af art. 6, stk. 1, 1. pkt., lit. f) i GDPR. Herunder sker der en overførsel af dine persondata til USA. Facebook, Inc. er omfattet af EU-U.S. Privacy Shield. Derved er en rimelig beskyttelse af dine persondata garanteret. Den fuldstændige tekst i EU-U.S. Privacy Shield Frameworks kan du tilgå under følgende link:

For yderligere detaljer vedrørende databehandlingen henviser vi til Facebooks og Instagrams databeskyttelsesinformationer:

2.1.7 Mapbox

Vores website benytter korttjenesten Mapbox via en API. Udbyderen er MapBox Inc., 740 15th St NW, Washington, DC 20005, USA.

Ved brugen af Mapbox overføres der som regel data til serverne hos Mapbox Inc. i USA, hvor de også behandles. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har indflydelse på indholdet af de overførte data samt deres anvendelse via Mapbox.

Hvis du ikke ønsker, at Mapbox via vores internetoptræden indsamler, behandler eller anvender data om dig, kan du deaktivere JavaScript i dine browserindstillinger. I så fald kan du dog ikke benytte kortvisningen.

Mapbox anvendes for at opnå en tiltalende visning af vores online-tilbud og for at gøre det let at finde de steder, som vi har angivet på websitet. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO.

Flere informationer om håndteringen af brugerdata finder du i databeskyttelseserklæringen fra Mapbox: https://www.mapbox.com/privacy/

2.1.8 Algolia

I FAQ realiseres søgningen efter indhold ved hjælp af Algolia. Søgeforespørgsler leveres med omgående visuel tilbagemelding og Typo-tolerance. I bookingprocessen benyttes desuden Places API fra Algolia for at forenkle adresseindtastningen.

Herunder overføres som minimum IP-adressen fra browseren på brugerens terminal til Algolia. Nærmere informationer om databehandlingen hos Algolia finder du i Algolias databeskyttelseshenvisninger, som du kan hente her: Databeskyttelsesoplysninger.

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO, som beror på vores førnævnte berettigede interesse.

2.1.9 Sentry

Vi benytter tjenesten Sentry (Sentry, 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) for at forbedre vores tjenestes tekniske stabilitet gennem overvågning af systemstabiliteten og bestemmelse af kodefejl. Sentry tjener alene til disse mål og analyserer ingen data til reklameformål. Brugernes data, som f.eks. oplysninger om enhed eller fejltidspunkt, indsamles anonymt, benyttes ikke personhenførbart og slettes efterfølgende. Flere informationer hertil finder du i databeskyttelseserklæringen fra Sentry: https://sentry.io/privacy/

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO, som beror på vores førnævnte berettigede interesse.

2.1.10 Google reCAPTCHA

For at opnå tilstrækkelig datasikkerhed ved overførslen af formularer benytter vi i bestemte tilfælde servicen reCAPTCHA fra virksomheden Google Inc. Dette sker især for at kunne se, om indtastningen udføres af en fysisk person eller sker som misbrug i forbindelse med maskinel eller automatiseret behandling. Servicen inkluderer afsendelse af IP-adressen og i givet fald andre data til Google, som Google skal bruge til tjenesten reCAPTCHA. I den forbindelse gælder de afvigende databeskyttelsesbestemmelser fra Google Inc. Yderligere informationer om databeskyttelsesbestemmelserne fra Google Inc. finder du under https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO, som beror på vores førnævnte berettigede interesse.

2.2 Data, som vi behandler, når du kontakter os

Når du kontakter os via de kontaktmuligheder, som tilbydes på internetsiden, især via kontaktformularen på siden eller de der angivne e-mail-adresser og faxnumre, behandler vi, ud over dato og klokkeslæt for din forespørgsel samt den lokation (lufthavn), som din forespørgsel vedrører, også data, som du meddeler os frivilligt. Det er f.eks. din tiltale, din (akademiske) titel, dit navn, dit (mobil-)telefonnummer, din e-mail-adresse, din adresse, det firma, som du arbejder for, samt andre oplysninger, som du giver frivilligt. Disse data benytter vi til afviklingen af din kontaktforespørgsel. Behandlingen af dine data sker for så vidt på din forespørgsel og beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b) i GDPR.

Skulle du gøre brug af tjenester på vores internetside, som omfatter registrering eller tilmelding med en brugerkonto (se pkt. 2.4), vil vi i din brugerprofil gemme de data, der er overført i forbindelse med kontaktforespørgslen. Denne behandling af dine data sker for at kunne behandle din forespørgsel korrekt og identificere din person ved forespørgsler om vores produkter samt for at kunne dokumentere dine forespørgsler i forbindelse med vores kontraktmæssige forhold. Den beror for så vidt på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b) i GDPR.

Ved anvendelse af vores kontaktformular gemmes endvidere din internet-protokol-adresse (IP-adresse). Denne opbevaring sker for at sikre tilgængeliggørelsen af vores tjenester og forhindre misbrug af dem. Den gør det muligt efter behov at opklare begåede strafbare handlinger og håndhæve tredjeparts private rettigheder. For så vidt er opbevaringen af din IP-adresse nødvendig af hensyn til vores sikkerhed. En videregivelse af disse data til tredjepart sker principielt ikke, medmindre der foreligger en lovbestemt pligt til videregivelse, eller hvis videregivelsen tjener til strafforfølgning. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f) i GDPR.

Fremsættes forespørgslen i forbindelse med anvendelsen af vores tjenester (se pkt. 2.3) eller som led i vores kontraktforhold, herunder indledningen af forholdet, opbevares de ved forespørgslen overførte eller indsamlede data, så længe vores kontraktforhold varer. I modsat fald sker en opbevaring principielt kun, så længe det er nødvendigt for at kunne besvare din forespørgsel. En mere vidtgående opbevaring er dog mulig i de tilfælde, der er nævnt i pkt. 4.

2.3 Data, som vi behandler, når du benytter vores bookingsystem

Du har mulighed for at booke en lufthavnsparkeringsplads via vores bookingsystem. Vi har i den forbindelse, ud over oplysninger om din afgangslufthavn og den ønskede parkeringstid, også brug for din tiltale, dit navn, din adresse, dit (mobil-)telefonnummer samt din e-mail-adresse, for at vi kan identificere dig som vores kontraktpartner og kontrollere din booking, og for at det – ved gennemført kontrol og tilsvarende bookingbekræftelse fra vores side – er muligt for os at opfylde kontrakten. Skulle du gøre brug af tjenester på vores internetside, som omfatter registrering eller tilmelding med en brugerkonto (se pkt. 2.4), vil vi i din brugerprofil gemme de data, der er overført i forbindelse med bookingforespørgslen. Behandlingen af de foranstående data til kontraktopfyldelsen beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b) i GDPR.

Derudover kan du angive yderligere detaljerede oplysninger, f.eks. om din stillingsbetegnelse eller din nuværende arbejdsgiver. Forudsat at du har givet dit samtykke, vil vi ligeledes gemme og benytte disse data i den evt. eksisterende brugerprofil (pkt. 2.4) for at lære dig bedre at kende og for at tilpasse vores indhold og tjenester endnu bedre til dine individuelle behov, f.eks. i form af personaliserede nyhedsbreve og personaliserede incentives. Angivelsen af disse yderligere data er altid frivillig, og indsamlingen og behandlingen af disse data sker kun med dit samtykke og beror for så vidt på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra a) i GDPR.

Ved anvendelse af vores bookingsystem gemmes endvidere din internet-protokol-adresse (IP-adresse), datoen og klokkeslættet for den pågældende bookingforespørgsel. Opbevaringen af disse data sker for at sikre tilgængeliggørelsen af vores tjenester og forhindre misbrug af dem. Disse data gør det muligt efter behov at opklare begåede strafbare handlinger og håndhæve tredjeparts private rettigheder. For så vidt er opbevaringen af disse data nødvendig af hensyn til vores beskyttelse. En videregivelse af disse data til tredjepart sker principielt ikke, medmindre der foreligger en lovbestemt pligt til videregivelse, eller hvis videregivelsen tjener til strafforfølgning. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f) i GDPR.

Disse data opbevares, så længe vores kontraktforhold varer. En mere vidtgående opbevaring er mulig i de tilfælde, der er nævnt i pkt. 4.

2.4 Data, som vi behandler, når du registrerer/tilmelder dig som bruger

Du kan registrere dig som bruger på vores internetside under angivelse af persondata. Vi har i den forbindelse brug for din tiltale, dit navn, din e-mail-adresse, et af dig valgt brugernavn og en af dig fastsat adgangskode for at vi kan identificere dig som vores kontraktpartner og for at gøre det muligt for os at opfylde kontrakten og gøre vores tjenester tilgængelige. Behandlingen af de foranstående data til kontraktopfyldelsen beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b) i GDPR.

Derudover kan du angive yderligere detaljerede oplysninger, f.eks. om din stillingsbetegnelse eller din nuværende arbejdsgiver. Forudsat at du har givet dit samtykke, vil vi benytte disse data til at lære dig bedre at kende og tilpasse vores indhold endnu bedre til dine individuelle behov. Angivelsen af disse yderligere data er altid frivillig, og indsamlingen og behandlingen af disse data sker kun med dit samtykke og beror for så vidt på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra a) i GDPR.

Der sendes en aktiverings-/bekræftelsesmail til den e-mail-adresse, som du har angivet ved registreringen. Først efter klik på det indeholdte bekræftelseslink aktiveres din brugerkonto. Dette tjener til at bekræfte rigtigheden af e-mail-adressen og dokumentere, at du er indehaver af denne e-mail-adresse. Både ved registreringen på vores internetside og ved hentningen af bekræftelseslinket og den pågældende anmeldelse som registreret bruger gemmes din internet-protokol-adresse (IP-adresse) samt aktuel dato og klokkeslæt. Opbevaringen af disse data sker for at sikre tilgængeliggørelsen af vores tjenester og forhindre misbrug af dem. Disse data gør det muligt efter behov at opklare begåede strafbare handlinger og håndhæve tredjeparts private rettigheder. For så vidt er opbevaringen af disse data nødvendig af hensyn til vores beskyttelse, sker således i vores berettigede interesse og beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f) i GDPR.

De foranstående data opbevares indtil sletningen af din brugerprofil. En mere vidtgående opbevaring er mulig i de tilfælde, der er nævnt i pkt. 4. For at slette din brugerprofil skal du blot sende os en tilsvarende ordre; den kan med fordel også bekvemt sendes via e-mail til info@easyairportparking.de.

2.5 Data, som vi behandler, når du bestiller vores nyheder (»Easy Airport Parking nyhedsbrev«)

Ved registrering af en brugerkonto og på vores internetside kan du også bede om at få tilsendt nyheder om vores produkter og serviceydelser, nemlig Easy Airport Parking nyhedsbrev (efterfølgende kaldt »Nyhedsbrev«.

Tilsendelsen af nyhedsbrevet forudsætter, at du har en gyldig e-mail-adresse og har registreret dig til modtagelse af nyhedsbrevet. Til den e-mail-adresse, som du første gang indtastede for at få tilsendt nyhedsbrevet, sendes af juridiske grunde en bekræftelsesmail i en Double-Opt-In-proces. Formålet med denne bekræftelsesmail er at kontrollere, om du som indehaver af e-mail-adressen autoriserer modtagelsen af nyhedsbrevet. Tilmeldingen træder først i kraft, når du har klikket på linket i bekræftelsesmailen. Både ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev og ved hentningen af bekræftelseslinket og den pågældende anmeldelse som registreret bruger gemmes din internet-protokol-adresse (IP-adresse) samt aktuel dato og klokkeslæt. Opbevaringen af disse data sker for at sikre tilgængeliggørelsen af vores tjenester og forhindre misbrug af dem. Disse data gør det muligt efter behov at opklare begåede strafbare handlinger og håndhæve tredjeparts private rettigheder. For så vidt er opbevaringen af disse data nødvendig af hensyn til vores beskyttelse, sker således i vores berettigede interesse og beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f) i GDPR.

Forudsat at du har givet dit samtykke, behandler vi dine data på følgende måde:

De persondata, der er indsamlet som led i en tilmelding for at få tilsendt nyhedsbrevet, benyttes til forsendelsen af nyhedsbrevet. Endvidere kan du informeres via e-mail, såfremt dette er nødvendigt til drift af nyhedsbrevstjenesten eller for en registrering i den forbindelse (f.eks. ændringer i nyhedstilbuddet eller ændring af de tekniske forhold). Du kan til enhver tid afbestille tilsendelsen af nyhedsbrevet. Hertil findes et link i slutningen af hver nyhedsbrev-e-mail.

Med tilmeldingen til vores nyhedsbrevstjeneste giver du samtykke til modtagelsen af nyhedsbrevet og behandlingen af dine data i henhold til det foranstående. Databehandlingen beror for så vidt på art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Ved bestilling af vores nyhedsbrev gemmes din internet-protokol-adresse (IP-adresse), datoen og klokkeslættet for registreringen. Opbevaringen af disse data sker for at sikre tilgængeliggørelsen af vores tjenester og forhindre misbrug af dem. Disse data gør det muligt efter behov at opklare begåede strafbare handlinger og håndhæve tredjeparts private rettigheder. For så vidt er opbevaringen af disse data nødvendig af hensyn til vores beskyttelse, sker således i vores berettigede interesse og beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f) i GDPR.

De data, der er indsamlet som led i bestillingen af nyhedsbrevet, opbevares indtil du afbestiller nyhedsbrevet. En mere vidtgående opbevaring er mulig i de tilfælde, der er nævnt i pkt. 4.

2.6 Behandling af data til betalingsafvikling

Ved betalingsafviklingen kan du vælge mellem betalingsformerne SEPA-debitering (kun for Tyskland) og kreditkort (Mastercard og VISA).

Ved betaling med kreditkort eller via SEPA-debitering overføres automatisk persondata til betalingsformidleren EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10-12, 50668 Köln, Tyskland (efterfølgende kaldt »betalingsformidler«).

Ved betaling med kreditkort er de til afvikling af betalingen nødvendige persondata kortindehaverens for- og efternavn, kortnummer, CVC (Card Validation Code) samt gyldighedsdato.

Ved betaling via SEPA-debitering er de til afvikling af betalingen nødvendige persondata kontoindehaverens for- og efternavn og bankkontodataene i form af IBAN. Som del af betalingsbekræftelsen skal du desuden acceptere en bemyndigelse, der giver os autorisation til at debitere din konto. Det gør du i forbindelse med bookingen.

Betalingsformidleren benytter de førnævnte data til behandling af betalingen samt i givet fald til at oprette kontakt med henblik på betalingen og gøre den relevante kundeservice tilgængelig. Betalingsformidleren giver persondataene videre til virksomheder, der er associeret med ham, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser, eller hvis dataene skal behandles på vegne af betalingsformidleren. Behandlingen af dataene sker for så vidt med henblik på betalingsafviklingen og beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b) i GDPR.

Derudover videregiver betalingsformidleren i givet fald dataene til tredjepart, såfremt dette er foreskrevet ved lov med henblik på betalingsmåden (f.eks. for at forebygge pengehvidvask i henhold til hvidvaskloven).

Bemærk venligst, at betalingsformidleren også er omfattet af mange forpligtelser til opbevaring af de data, som du har gjort tilgængelige, herunder også til at sikre, at transaktionen på en rimelig måde kan behandles, afvikles, refunderes eller tilbagedebiteres, bidrage til at opdage bedrageritilfælde og til at overholde hvidvask- og andre love og retsforskrifter, der gælder for betalingsformidleren og hans finansielle serviceudbydere. Derfor opbevarer betalingsformidleren bestemte data for at opfylde sine forpligtelser.

Databehandlingen beror for så vidt på art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra c) i GDPR.

En videregivelse af dine data sker også, såfremt dette er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, beskytte betalingsformidlerens rettigheder, håndhæve betalingsformidlerens betingelser eller opfylde krav fra justitsmyndigheder m.m. En sådan videregivelse beror på art. 6, stk. 1, 1. pkt. litra f) i GDPR.

2.7 Videoovervågning

De parkeringshuse og parkeringsarealer, som vi stiller til rådighed for dig, er videoovervågede. Herunder optages dit motorkøretøj, det tilhørende registreringsnummer og passagererne som (levende) billeder. Disse optagelser opbevares af den pågældende operatør og overføres til os.

Denne videoovervågning tjener til at forbedre sikkerheden i parkeringshusene og på parkeringsarealerne. Formålet er således især at forhindre strafbare handlinger og i tilfælde af mulige strafbare handlinger (f.eks. hvis personer uretmæssigt forlader ulykkesstedet) at sikre bevismidler. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6, stk. 1, 1. pkt. litra b) og f) i GDPR.

Derudover fremstilles der videooptagelser fra vores parkeringshuses og parkeringsarealers ind- og udkørselsområde. Denne videoovervågning i ind- og udkørselsområdet benyttes til at foretage en tilknytning mellem dig som kunde og os som udbyder i tilfælde af problemer ved ind- og udkørslen (især mistede eller ikke-fungerende parkeringsbilletter), da parkeringsfaciliteterne kan benyttes af flere udbydere af parkeringsservices. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b) i GDPR.

Med forbehold for en nødvendig længere opbevaringstid ifølge pkt. 4 opbevares optagelserne af levende billeder i maksimalt 5 arbejdsdage.

3. Hvordan håndterer vi dine data?

Ved databehandlingen er det altid vores mål at opnå det højest mulige sikkerhedsniveau inden for rammerne af det pågældende anvendelsesformål. Selvom absolut beskyttelse ikke kan garanteres, har vi derfor truffet sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.

Hertil hører, at vi altid kun overfører dine data i krypteret form. Hertil benytter vi kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer), som skal forhindre, at datastrømmene opfanges af tredjepart, og at dine data kan ses i klartekst. Anvendelsen af SSL-kodningssystemet genkender du på »https://« i din browsers adresselinje samt i forbindelse med gængse browsere ved, at der vises et låsesymbol ved siden af adresselinjen. Så har du vished for, at dine data overføres sikkert til os.

4. Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi behandler og opbevarer persondata for den periode, der er nødvendig for at nå det angivne formål (se pkt. 2).

Efter opnåelse af det formål, til hvilket persondataene er blevet sendt til os, eller hvis du ønsker, at dine persondata slettes, vil vi slette disse data, medmindre vi er lovmæssigt berettiget til opbevaring af dem (f.eks. til bevisformål i forbindelse med afviklingen af vores kontraktforhold) eller forpligtet (f.eks. af skattemæssige grunde). Denne opbevaringstid kan være længere, end det var nødvendigt for det oprindelige anvendelsesformål (normal opbevaringstid). Ved opbevaring af afregningsbilag er vi f.eks. forpligtet til opbevaring over en periode på 10 år (§ 147, stk. 3 i tysk skatte- og afgiftslov).

Er det oprindelige anvendelsesformål opnået eller bortfaldet, benytter vi ikke persondataene til en yderligere behandling. Ved bortfald af berettigelsen og/eller udløb af de lovbestemte opbevaringspligter sletter vi dataene endeligt.

5. Giver vi dine data videre til tredjepart?

Vi kan foranledige videregivelse af data til en eller flere personer/virksomheder, som behandler dataene inden for rammerne af de ovenfor beskrevne formål på vegne af os som ansvarlig (såkaldte databehandlere). Disse eksterne modtagere kan især være:

 • de pågældende tredjeparter, som vi benytter os af til udførelse af vores ydelser (f.eks. gennemførelse af parkeringspladsdrift), for så vidt at overførslen er nødvendig til opfyldelse af de kontrakter, der er indgået med os, som f.eks. udbydere af bomanlægssystemer og parkeringscentraler;
 • de af os benyttede serviceydere (f.eks. på områderne transport, markedsføring, IT eller betalingsafvikling), som på et særskilt kontraktligt grundlag udfører ydelser for os, der også kan omfatte behandlingen af persondata, samt de med vores samtykke benyttede underleverandører til vores serviceydere;
 • ikke-offentlige og offentlige instanser, for så vidt at vi på grund af juridiske forpligtelser er forpligtede til at overføre dine persondata.

Disse databehandlere behandler dine data med den nødvendige omhu. De er underlagt vores kontrol og rapporterer direkte til os. Således er det garanteret, at databehandlingen altid sker under varetagelse af dine rettigheder, især rettigheder i henhold til efterfølgende pkt. 6.

6. Hvilke rettigheder har du?

Vedrørende anvendelsen af dine data har du de efterfølgende nævnte rettigheder. Disse rettigheder kan du gøre gældende over for os som ansvarlig. I den forbindelse kan du gerne henvende dig direkte til vores databeskyttelsesrådgiver.

6.1 Indsigelsesret i henhold til art. 21 i GDPR

Du har til enhver tid ret til, af grunde, der opstår som følge af din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af de dig vedrørende persondata, der sker på grundlag af artikel 6, stk. 1 e) eller f) i GDPR; dette gælder også for en profiling, der er støttet på disse bestemmelser. I tilfælde af en indsigelse fra din side vil vi ikke mere behandle de dig vedrørende persondata, medmindre vi kan dokumentere tvingende, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. Hvis vi behandler de dig vedrørende persondata for at gennemføre direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de dig vedrørende data af hensyn til en sådan markedsføring; dette gælder også for profiling, for så vidt at den står i forbindelse med en sådan direkte markedsføring. Gør du indsigelse mod behandlingen af hensyn til direkte markedsføring, vil de dig vedrørende persondata ikke mere blive behandlet til disse formål.

Du har desuden ret til, af grunde, der opstår som følge af din særlige situation, at gøre indsigelse mod den dig vedrørende behandling af persondata, der sker hos os med videnskabelige eller historiske forskningsformål eller med statistiske formål i henhold til art. 89, stk. 1 i GDPR, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at opfylde en opgave, der er i den offentlige interesse. Du har mulighed for, i forbindelse med anvendelsen af informationsamfundets tjenester – uagtet direktiv 2002/58/EF – at udøve din indsigelsesret ved hjælp af automatiserede processer, hvor der benyttes tekniske specifikationer.

6.2 Tilbagekaldelse af samtykker i henhold til art. 7, stk. 3 i GDPR

Hvis du har givet os et samtykke (f.eks. i forbindelse med informationer via e-mail), kan du til enhver tid tilbagekalde et sådant samtykke med virkning for fremtiden. I vores e-mail-informationer indsætter vi som regel et link i hvert af vores nyhedsbreve, som du kan benytte hertil. Du kan også kontakte os på anden måde, f.eks. ved hjælp af en meddelelse med post, fax eller e-mail via en af de kontaktveje, der er nævnt på første side i disse databeskyttelsesoplysninger. Tilbagekaldelsen påvirker ikke retmæssigheden af den behandling, der indtil tilbagekaldelsen er sket på grundlag af samtykket.

6.3 Andre rettigheder

Du har som berørt person endvidere ret

 • til oplysninger om de persondata, der opbevares om dig, artikel 15 i GDPR;
 • til berigtigelse af urigtige eller fuldendelse af ufuldstændige data, artikel 16 i GDPR;
 • til sletning af persondata, artikel 17 i GDPR;
 • til begrænsning af behandlingen, artikel 18 i DS-GVO;
 • til dataoverførbarhed, artikel 20 i DS-GVO; og
 • til at klage hos tilsynsmyndigheden, artikel 56, stk. 2 i GDPR.

For at udøve disse rettigheder kan du til enhver tid kontakte os – f.eks. via en af de kontaktveje, der er angivet i starten af disse databeskyttelsesoplysninger. Ved spørgsmål om behandlingen af dine data kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

En eventuel klage i henhold til artikel 56, stk. 2 i GDPR skal derimod sendes direkte til den pågældende tilsynsmyndighed.

7. Ændringer i denne databeskyttelseserklæring

Anvendelsen af indsamlede data er altid underlagt den databeskyttelseserklæring, der er aktuel på det tidspunkt, hvor dataene indsamles.

Vi forbeholder os ret til at ændre databeskyttelseserklæringen for at tilpasse den til ændrede sags- og retsforhold. I så fald offentliggør vi den nye og dermed aktuelle udgave af denne databeskyttelseserklæring på vores internetside. På given foranledning vil vi henvise til eventuelle ændringer i denne databeskyttelseserklæring på egnet sted. Dette gælder især, hvis vi har til hensigt at benytte allerede indsamlede data afvigende fra den oprindelige målsætning.

Hvis anvendelsen af dine persondata beror på dit samtykke, vil vi uagtet en mellemliggende ændring af denne databeskyttelseserklæring kun anvende dine data i det omfang, som du har givet samtykke til. I givet fald vil vi bede dig om et nyt samtykke i overensstemmelse med en tilsigtet ændring af dataanvendelsen.

Udgave: August 2019