Luftfartøjer på himlen med kondensationsspor

Hvor sikkert er det at flyve?

Mange rejsende kender den ubehagelige fornemmelse af at befinde sig i et fly i tusindvis af meters højde over fast grund. For de fleste mennesker er det bare en dårlig fornemmelse, men omkring 20-30 % af alle mennesker lider af flyskræk, også kaldet aviofobi. Turbulens eller endda et flystyrt er de mest almindelige frygtscenarier. Men hvor sikkert er det egentlig at flyve? Sammen tager vi et kig på ulykkesfrekvensen og ser nærmere på de sikkerhedsforanstaltninger, der træffes før og under en flyvning, så du kan flyve så ubekymret som muligt i fremtiden.

Indhold:

Verdens sikreste transportmiddel: Hvor sikkert er det egentlig at flyve?

"Bare rolig: fly er det sikreste transportmiddel i verden!" De fleste mennesker har hørt denne sætning mange gange, især dem, der er ramt af flyskræk. Men hvor sikkert er det egentlig at flyve? Et kig på statistikkerne sætter denne sætning i perspektiv og giver oplysninger om dens betydning. Den afgørende faktor er antallet af tilbagelagte kilometer. Hvis man f.eks. sammenligner et fly med en bil, bliver det klart, hvorfor flyet anses for at være det sikreste transportmiddel. På den tid, det tager at tilbagelægge den samme strækning på fire hjul, kan du støde på langt flere farekilder end på en flyrejse til New York City. Så langt så godt.

Lad os derfor tænke os om. Hvis man f.eks. bruger rejsetiden som grundlag, kommer flyet i stedet "kun" på tredjepladsen efter bus og tog. Det er stadig ikke nogen grund til bekymring. Selv om flyulykker desværre normalt er dødelige på grund af de fysiske forhold, er antallet af dødsfald betydeligt lavere end i biler og tog. Fodgængere er f.eks. op til ti gange mere udsatte i trafikken. Ifølge statistikkerne er motorcykler langt det mest usikre transportmiddel, efterfulgt af cykler, fodgængere og derefter biler.

Spørgsmålet "Hvor sikkert er det at flyve?" kan derfor besvares på følgende måde: Det er sikrest at rejse med bus og tog, tæt fulgt af flyrejser. Faktum er: Statistisk set er chancen for at komme ud for en ulykke i et fly ca. 1 ud af 188.364 (2019) og er dermed betydeligt lavere end i en bil. Antallet af ulykker inden for civil luftfart er faldet betydeligt i de seneste år på trods af en konstant stigning i antallet af flypassagerer.

Sikkerhedskontrol af luftfartøjer

Hvor farligt er det at flyve i forhold til hverdagen?

Flyskræk kan også blive næret af bl.a. mediedækningen, da flyulykker har en større mediedækning. Senest når man går om bord på flyet, er spørgsmålet "Hvor sikkert er det at flyve?" tilbage i folks bevidsthed. Ikke desto mindre er det forståeligt, at der er tale om en sådan type rapportering. Bilulykker er trods alt en del af de uundgåelige ulykker i hverdagen. Derfor er de mindre nyhedsværdige og vil mindre sandsynligt blive hængende i vores bevidsthed, fordi vi allerede er blevet vant til sådanne hændelser. Desuden er de ofte såkaldte individuelle skæbner. Ifølge det føderale statistiske kontor dør de fleste mennesker faktisk af årsager, der ikke har noget med transport at gøre. Kredsløbssvigt, kræft eller sygdomme i åndedrætsorganerne er blandt de mest almindelige årsager. Det er ikke rart, men ret betryggende med hensyn til flyvesikkerhed.

Hvem ville have troet det: selv et dødeligt fald fra en trappe er mere sandsynligt end et flystyrt. Flyulykker er sjældne, men de huskes længere som tragedier. Det, der dog hurtigt træder i baggrunden, er det faktum, at der hvert år letter næsten 40 millioner flyvninger, og at ulykkesfrekvensen for trafikfly er meget lav i sammenligning hermed. I 2018 var der f.eks. kun ni flyulykker på verdensplan, der resulterede i dødsfald. Sandsynligheden for at komme ombord på et af disse fly var således kun 1 ud af 4,23 millioner. Dette understreger yderligere flyets sikkerhed.

I øvrigt: Hvis de rejsende om bord ikke har det godt, har besætningen mulighed for at kommunikere med lægerne via radio, hvis der ikke er lægepersonale blandt passagererne. I en nødsituation kan piloten foretage en nødlanding for at bringe personen på hospitalet.

Hvordan kan flyvesikkerheden garanteres?

Nu hvor spørgsmålet "Hvor sikkert er det at flyve?" er blevet besvaret statistisk set, opstår der et andet spørgsmål: Hvordan kan flyvesikkerheden garanteres? Sandsynligheden for en dødsulykke i et fly er, som vi allerede har fastslået ovenfor, meget lille. Dette skyldes den avancerede flyelektronik og flyvekontrolteknologi samt de kollisionsforebyggende systemer, der hjælper piloten. Avionik henviser til alt det elektroniske udstyr, der anvendes inden for luftfart. Navigationssystemerne kan lokalisere et flys nøjagtige position med en nøjagtighed på op til en tusindedel af en mil, og ligesom flyets tekniske tilstand overvåges de permanent af flyvelederne. Desuden skal piloterne gennemgå en streng uddannelse og gennemgå regelmæssig kontrol af deres flyveegnethed. Dette omfatter to gange om året test af flystyringen i en simulator for at bevise, at fly stadig kan landes sikkert på trods af autopiloter, og at procedurerne kan mestres i søvne. Desuden skal piloter og besætning gennemgå regelmæssige videnstests, lægeundersøgelser og videreuddannelse. Piloternes træthed og ressourceforvaltning spiller en stor rolle i denne sammenhæng.

Tip: I vores artikel "Hvor stor er risikoen for infektion i flyet?" finder du svar på spørgsmålet: Hvor sikkert er det at flyve med hensyn til Corona, og hvor stor er risikoen for at blive smittet under rejsen?

Spørgsmålet er nu: Hvor sikker er flyvning med hensyn til flyelektronik? Radio og flyelektronik er meget præcise i dag. Intet transportmiddel bliver kontrolleret og vedligeholdt så regelmæssigt og omfattende som flyet. Flyvesikkerhed spiller derfor en vigtig rolle i luftfarten og går som en rød tråd gennem alle områder. Hver enkelt komponent er tilgængelig i flere versioner, så den kan erstattes af en anden, hvis den svigter. På denne måde er et flys funktionalitet fuldt ud garanteret. Desuden har hver komponent sin egen definerede levetid og specifikke anvendelse og kan kun udskiftes med identiske komponenter eller skal efterses ved udløbet af dens levetid. Dette gør dog også reparationer ekstremt dyre.

Godt at vide: Er det sikkert at flyve, selv om den ene motor svigter? Hvis dette skulle ske, vil de andre motorer være tilstrækkelige til at fortsætte flyvningen uden problemer. Selv i det usandsynlige tilfælde, at alle motorer svigter, kan flyet stadig tilbagelægge en afstand på ca. 200 km og lande sikkert.

Piloten i cockpittet

Luftfartssikkerhed over skyerne

Luftfartssikkerhed over skyenEt aspekt af luftfartssikkerhed er luftfartssikkerhed, som omhandler eksterne farer i lufttrafikken. Eksterne trusler omfatter sabotagehandlinger og flykapringer, som der ikke er hundrede procent kontrol over på grund af uforudsigelige faktorer, der kan påvirke sikkerhedsaspektet. Sikkerhedskontrollen i lufthavne er udformet for at undgå risikosituationer, der kan opstå, når man bærer våben og farlige genstande. Derfor kontrolleres kufferter og passagerer omhyggeligt, og lufthavnens personale og besætning screenes for pålidelighed. Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. pansrede døre til cockpittet, filmoptagelser af passagerer og sammenligning med en "sort liste" over farlige personer kan desuden afværge risikosituationer, men ikke helt undgå dem. Her er der sket en grundlæggende nytænkning, ikke mindst på grund af terrorangrebene i USA den 11. september 2001. For at sikre, at sådan noget ikke kan ske igen, er der blevet indført meget strengere regler for personer, der rejser med passagerer.

Til sidst vil vi gerne vende tilbage til det oprindelige spørgsmål "Hvor sikkert er det at flyve? Sikkerhed er den højeste prioritet i luftfartsindustrien for flyproducenter, luftfartsselskaber og deres forsikringsselskaber. Dette gælder både for sikkerheden på jorden og i luften. Rejsende kan også bidrage til luftfartssikkerheden ved at følge de etablerede sikkerhedsforanstaltninger. På grund af klimaændringerne og opvarmningen af jordens atmosfære kan turbulens dog forekomme hyppigere i fremtiden, især på flyvninger mellem Europa og Nordamerika. Som følge heraf skal du være forberedt på mere turbulente flyvninger, men du kan stadig føle dig mere sikker end nogensinde før om bord på et fly på grund af det høje sikkerhedsniveau ved flyrejser.