Visning af aflyste flyvninger

Dine rettigheder som flypassager – det bør du vide

Somme tider strejker flyvelederne, somme tider er det personalet på jorden. Somme tider går kabinepersonalet og piloterne på gaden for at få bedre arbejdsbetingelser, så anmelder et luftfartsselskab insolvens. Somme tider går vejret amok, eller en vulkan på Island udspyr akse og lammer således hele den europæiske flytrafik. Ofte kan man slet ikke forestille sig noget så dumt, som faktisk sker – med hvad gør man som flyrejsende i sådan en situation? Hvornår har jeg som flypassager krav på erstatning, og hvornår er det bedst at gøre det gældende over for mit flyselskab?

Det spiller ingen rolle, om flyet ankommer for sent på destinationen, om det er overbooket eller udgår helt, eller om bagagen ikke ankommer, for når flyrejsen ikke forløber som planlagt, er dine rettigheder og krav klart defineret. De retter sig efter den europæiske forordning om flypassagerers rettigheder fra 2004 (forordning (EF) nr. 261/2004). Dine rettigheder som flypassager afhænger af, hvad der i det enkelte tilfælde er gået galt i forbindelse med din flyrejse. For at du kan gøre dit krav i henhold til den europæiske forordning om flypassagerers rettigheder gældende, skal følgende grundforudsætninger være givet:

  • Din flyrejse er startet i et EU-land, eller

  • Dit fly er landet i et EU-land, og det pågældende flyselskab har sit sæde i et medlemsland i den Europæiske Union.

Herunder skal det bemærkes, at bestemmelserne i flypassagerforordningen også har gyldighed i Schweiz, Norge og Island samt ved flyvninger i forbindelse med en rejserejse. Ved sidstnævnte kan det anbefales at gøre dit krav i henhold til EU-forordning gældende direkte over for dit flyselskab og ikke over for rejsearrangøren. Lad dem ikke blot afvise dig eller holde dig hen. Flyselskaber spekulerer på, at erstatningsberettigede passagerer mister modet og giver op, så deres krav løber ud i sandet, hvis de kan holde dem hen og trække sagen i langdrag. Vinderen vil altid være flyselskabet, som slipper for at betale.

Hvis man ikke selv har den nødvendige tid og tålmodighed til at gennemføre sit berettigede krav over for sit flyselskab, kan man på internettet gøre brug af serviceportaler som f.eks. www.flightright.de oder www.flugrecht.de. På disse portaler overtager serviceyderen det kedelige arbejde og får til gengæld en del af din erstatningssum for sine services, hvis han opnår et godt resultat. Hvordan dette ser ud og forløber i det enkelte tilfælde, fremgår direkte af websiderne på disse portaler.

Efterfølgende sammenfatter vi gerne klassiske tilfælde, hvor du som passager har berettigede krav over for dit flyselskab.

1. Flyforsinkelse

Hvis dit fly ankommer til destinationen med mere end tre timers forsinkelse, har du krav på en erstatning (mellem 250 og 600 euro). Dette gælder imidlertid kun, hvis dit flyselskab selv er ansvarligt for forsinkelsen. For korrekt beregning af flyets forsinkelse defineres ankomsten som åbning af mindst en dør, så passagererne kan forlade flyet. Vigtigt: Landingstidspunktet er altså uvæsentligt. Det har EU-Domstolen afgjort i september 2014.

I tilfælde af, at maskinen først starter den næste dag, skal flyselskabet ved forsinkelse desuden sørge for forplejning, muliggøre to telefonsamtaler eller e-mail samt betale for en overnatning.

2. Flyaflysning

Hvis du er berørt af en flyaflysning, kan du få den betalte billetpris refunderet eller insistere på en alternativ befordring. Derudover har du muligvis også krav på en erstatning. Dette afhænger dog af det konkrete enkelttilfælde. Nøgleordet i forbindelse med fremsættelsen af dine rettigheder og krav er: Manglende befordring

3. Overbooking

Flyselskaber forsøger at maksimere deres effektivitet for at forøge rentabiliteten for hver enkelt flyvning. Derfor sælger flyselskaber somme tider flere flybilletter, end der er sæder i flyet. I disse tilfælde tilbyder flyselskaberne for det meste en alternativ flyafgang, eller de forsøger at få en del af passagererne til at annullere bookingen frivilligt.

Her gælder følgende: Tag kun imod tilbuddet, hvis det tilbudte kompromis virkelig er fordelagtigt for dig. Lad dig ikke rive med af stemningen, så måske du fristes til at acceptere et tilsyneladende godt tilbud i form af en værdikupon e.l., for så snart du har accepteret tilbuddet, bortfalder dine øvrige krav på godtgørelse og erstatning over for flyselskabet. Du har betalt for flyveturen, altså bør du også insistere på den regulært bookede befordring og ikke acceptere ombookingen til et andet fly.

Hvis ingen passager frivilligt giver afkald på sin plads i maskinen, foretager flyselskabet en tvungen ombookning af en del af pladserne mod passagerernes vilje. Det kan du desværre ikke gøre noget ved på stedet. I tilfælde af en sådan manglende befordring har du som flypassager de samme rettigheder som den allerede anførte flyannullering. Du har altså under alle omstændigheder krav på en alternativ befordring på det næste mulige tidspunkt. Flyselskabet skal samtidig give dig en rimelig vejledning og muligvis også yde en kompensationsbetaling til dig.

Hvad er »usædvanlige omstændigheder« i flytrafikken?

Som så ofte her i livet er der altid en undtagelse fra reglen. Sådan er det også med dine rettigheder som flypassager. Det er tilfældet, hvis der foreligger såkaldte usædvanlige omstændigheder. Dit flyselskab skal ikke betale dig en kompensation for en flyforsinkelse eller en flyaflysning, hvis netop disse usædvanlige omstændigheder foreligger. Desværre giver den europæiske forordning om flypassagerers rettigheder ikke en klar definition på de usædvanlige omstændigheder, så der ofte opstår stridigheder mellem passagerer og flyselskaber, som så i hvert enkelt tilfælde skal afgøres særskilt ved en domstol.

Start of luftfartøjer under dårligt vejr

Aflysninger eller forsinkelser på grund af uvejr eller hårdt vintervejr er principielt en usædvanlig omstændighed, som flyselskabet ikke er ansvarligt for. I så fald er der kun krav på vejledning på stedet og mulighed for vidererejse. Noget andet gør sig gældende, hvis afisningsmidlet til flyet mangler, eller hvis det ikke var rimeligt forberedt på vintervejret. Disse årsager ligger så inden for din kontraktpartners ansvarsområde, hvormed denne er forpligtet til at yde dig en kompensationsbetaling.

En pilot- eller flyvelederstrejke kan være en usædvanlig omstændighed, men ved en strejke kommer det altid an på det enkelte tilfælde. Hvis for mange fra kabinepersonalet melder sig syge i en såkaldt »vild strejke«, er dette en usædvanlig omstændighed. I tilfældet TuiFly har EU-Domstolen afgjort, at flyselskabet på grund af en sygdomsbølge i efteråret 2016 netop ikke kan påberåbe sig usædvanlige omstændigheder.

Hvis du ikke er sikker på, om din flyaflysning skyldes interne grunde hos flyselskabet eller usædvanlige omstændigheder, eller hvis du har det indtryk, at flyselskabet vil knibe uden om en erstatning, kan du blot overdrage din sag til en portal for flypassagerrettigheder. Ved tvivl skal flyselskabet dokumentere over for domstolen, at det ikke var ansvarligt for omstændighederne.